فرش 1500 شانه
فرش دستباف نما


فرش 1200 شانه
فرش 700 شانه