در این تصویر نوزادی را می‌بینیم که بر روی فرش ماشینی اناق کودک دراز کشیده و بازی می‌کند.

فرش ماشینی اتاق کودک

در این مقاله با مقایسه‌ی انواع فرش ماشینی با هم و نیز مقایسه‌ی آن‌ها با فرش دستبافت تلاش کردیم راهنمای کاملی برای انتخاب فرش ماشینی اتاق کودک ارائه دهیم.

ادامه مطلب