تفاوت قالی بیجارو قالی پتینه در چیست؟

قالی بیجار یک سبک سنتی از قالی های دستباف هست که مربوط به آن منطقه است. قالی پتینه به قالی هایی گفته میشود که ظاهر کهنه و عتیقه دارند و وینتیج هم گفته می شوند.