فرش ۷۰۰ شانه

فرش ۷۰۰ شانه فرشی پرفروش و جایگاه‌ ویژه‌ای در منازل افراد دارد. در گذشته قالی بیشتر جنبه پوششی داشت اما امروزه جنبه‌ی تزئینی آن نیز مد نظر است. با مطالعه این مطلب پس از آشنایی با فرش هفتصد شانه به بیان ویژگی‌های آن و تفاوت آن با شانه‌های دیگر فرش می‌پردازیم.

ادامه مطلب