کدام شهرهای ایران بهترین فرش دستباف را دراند؟

تبریز، اصفهان، کاشان، قم، کرمان و نایین