پرزدهی فرش اکریلیک چه مدت طول می‌کشد؟

محدود به چند هفته اول است و اگر پرزدهی چندین ماه طول کشید، از الیاف بی کیفیت و نامرغوب در تولید فرش استفاده شده است.