علت تفاوت قیمت فرش ها با هم چیه ؟

علت اصلی تفاوت قیمت فرش ها با هم عواملی مثل جنس نخ،شانه و تراکم هست.