ضخامت گبه ها به چه صورته ، منظور از گبه همون فرش های نازک و گلیمه؟

خیر، گبه ها با گلیم متفاوتن و جزو فرش ها هستن و نقشه های خاص و جذابی دارن که معمولا تو فرش های کلاسیک دیده نمیشه