بهترین مواد که لکه فرش را از بین می‌برد چیست؟

جوش شیرین، نمک، سرکه و صابون، آب به همراه پارچه تمیز.