برای کم شدن پرز های فرش، بهترین نخ آکریلیک کدام است؟

نخ آکریلیک هیت ست شده