برای روشن تر و بزرگتر نشان دادن فضاهای خانه چه فرشی بهتر است؟

فرش هایی با رنگ زمینه روشن مثل کرم ، سفید ، طوسی روشن و… برای این کار مناسب هستند . اگه فرشی رو انتخاب کنین که حاشیه و زمینه یه رنگ و رنگ روشن باشن هم میتونه به این مورد کمک کنه. هم چنین استفاده از نقشه های افشان و ریز نقش موثر هستند.