ایا هزینه ارسال در فرش افرند رایگان است؟

بله، ما فرش ها رو به سراسر ایران رایگان ارسال میکنیم.