آیا تمام فرشهای یک واحد مسکونی باید از یک طرح و رنگ باشد ؟

خیر، می‌توان برای فضاهای مختلف خانه مثل پذیرایی ، خواب ، آشپزخانه و … از فرش های متفاوت و متنوعی استفاده کرد