از چه موادی برای رفع سوختگی فرش استفاده کنیم؟

پیاز، یخ، مایع تمیز کننده