ابعاد استاندارد فرش کدامند؟

سایز های ۵۰×۸۰ سانتی متر  پادری

سایز ۱×۱.۵ متر

سایز ۱.۵×۲.۲۵  قالیچه

سایز ۲×۳   6متری

سایز ۲.۵×۳.۵   9متری

سایز ۳×۴   12متری

۱×۲ و ۱×۳ و ۱×۴ کناره

و گرد با قطر ۱ و ۱.۵ و ۲ و ۳ و استاندارد هستند