آیا فرش هایی که نخشون برپایه پلاستیکه میخوابه و کوبیده میشه؟

خیر، در سال های اخیر صنعت فرش ماشینی بسیار پیشرفت کرده و با استفاده از نخ های هیت ست چنین مواردی بسیار کمتر شده. اما اگه فرش با طول عمر بیشتری نسبت به فرش های نخ بر پایه پلاستیک میخواین پیشنهاد ما به شما نخ های اکریلیک و… هست.