آیا امکان مرجوعی هست ؟

بله، تا ۳ روز پس از تحویل به هر دلیلی که فرشتون رو نخواستین میتونین مرجوع کنین