آیا امکان مرجوعی هست ؟

بله، تا 3 روز پس از تحویل به هر دلیلی که فرشتون رو نخواستین میتونین مرجوع کنین