خرید فرش بر اساس رنگ فیلی

فرش فیلی رنگ نیز بسیار جذاب و خاص است. باتوجه به اینکه رنگ فیلی در گروه رنگ‌های خنثی قرار دارد؛ پس با هر رنگی به‌راحتی هماهنگ خواهد شد. پس نگرانی‌ای در زمینه ست شدن آن با سایر وسایل منزل و رنگ دیوارها وجود ندارد. علی‌رغم این که فرش‌های تیره برای منازل بزرگ مناسب هستند و فرش‌های روشن برای منازک کوچک، اما در استفاده از فرش فیلی رنگ هیچ محدودیتی وجود ندارد. این‌ فرش‌ها برای هر فضایی با هر متراژی مناسب است. همچنین به‌خاطر اینکه این فرش‌ها روشن هستند؛ پس باعث می‌شوند که منزل نورانی‎‌تر شود. کثیفی و لکه در فرش فیلی خیلی نمایان نمی‌شود و در مقایسه با سایر فرش‌ها دیرتر کثیف می‌شود و نیاز نیست مرتب آن را تمیز کرد. در روانشناسی رنگ‌ها، رنگ فیلی نماد آرامش، درون‌گرایی و اعتماد است.