مجموعه فرش افرند افتخار دارد به پشتوانه‌ی سال‌ها تلاش مستمر شرکت نساجی سبحان (از 1373) که در زمینه‌ی تولید، عرضه و صادرات فرش ماشینی فعالیت داشته است، حاصل این تجارب را طی فرآیندی علمی و مطابق با اصول و مبانی بازاریابی جدید، پیاده سازی نموده و در جهت رونق بیشتر این هنر فعالیت نماید.

چندرسانه‌ای‌ها

1- معرفی کلی شرکت فرش افرند

2- تیزر تبلیغاتی فرش افرند 1

3- تیزر تبلیغاتی فرش افرند 2

4- تیزر تبلیغاتی فرش افرند 3