مجموعه فرش افرند افتخار دارد به پشتوانه‌ی سال‌ها تلاش مستمر شرکت نساجی سبحان (از ۱۳۷۳) که در زمینه‌ی تولید، عرضه و صادرات فرش ماشینی فعالیت داشته است، حاصل این تجارب را طی فرآیندی علمی و مطابق با اصول و مبانی بازاریابی جدید، پیاده سازی نموده و در جهت رونق بیشتر این هنر فعالیت نماید.

چندرسانه‌ای‌ها

۱- معرفی کلی شرکت فرش افرند

۲- تیزر تبلیغاتی فرش افرند ۱

۳- تیزر تبلیغاتی فرش افرند ۲

۴- تیزر تبلیغاتی فرش افرند ۳